Wrzesień

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2018

 

 

  1. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas. Witanie się dzieci w obrębie grupy, zapoznanie z nauczycielem, salą. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem. Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji. Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia. Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci. Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.
  2. W moim domu nie nudzi się nikomu. Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy. Nauka wymiany jeden do jednego. Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci. Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi. Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.
  3. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie! Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim. Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem. Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego. Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia. Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło). Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.
  4. Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie. Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych. Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy. Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć. Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.