Wrzesień

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2018

Sztuka bycia w grupie - Integrujemy się z grupą, potrafimy zaprezentować się na forum grupy. Przypominamy sobie zasady obowiązujące w grupie i przestrzegamy ich. Tworzymy „Kodeks zachowania”. Poznajemy obowiązki dyżurnego. Podejmujemy zabawy z pokazywaniem i wyliczaniem, doskonalimy orientację w schemacie ciała. Ćwiczymy analizę i syntezę słuchową, wyodrębniamy samogłoski na początku wyrazów.

Ziemia pod lupą i nie tylko - Poznajemy cztery żywioły: ziemię, ogień, wodę i powietrze. Umiemy wymienić różne środowiska przyrodnicze i ich mieszkańców. Wzbogacamy swoją wiedzę na temat Ziemi - oglądamy albumy i książki. Pracujemy z globusem i mapą Polski, poznajemy pojęcie „kula ziemska”. Tworzymy kącik z materiałem przyrodniczym (piasek, glina, kamień, bryłki soli i węgla, mech, liście) i porównujemy ich faktury, ciężar, kształt.

Mapa ciekawych podróży - Poznajemy tradycje, historię i kulturę własnego kraju. Wskazujemy na mapie Polski charakterystyczne miejsca oraz rodzinny region i miejscowość. Poznajemy folklor i wytwory sztuki ludowej. Uczestniczymy w zabawach tropiących, odczytujemy informacje  podane w formie uproszczonych rysunków i symboli. Oglądamy zdjęcia i albumy o Polsce. Oglądanie przedmioty z kącika przyrodniczego z wykorzystaniem lupy.

Ważne znaki, ważne zasady - Poznajmy podstawowe zasady zachowania związane z bezpieczeństwem na drodze i podczas korzystania ze środków transportu. Kształtujemy myślenie przyczynowo-skutkowe: potrafimy przewidzieć skutki przedstawianych sytuacji oraz wskazać prawidłowe sposoby postępowania. Rozpoznajemy i nazywamy kształty podstawowych figur geometrycznych oraz dokonujemy klasyfikacji ze względu na dwie wspólne cechy.