Październik

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 września 2018

„Jesień – dotknij, posmakuj, powąchaj”

-  dostrzegamy  i opisujemy zmiany w przyrodzie,

 związane z jesienią

- uczymy się rozpoznawać niektóre gatunki drzew

- prawidłowo przeliczamy na materiale konkretnym

- kształtujemy prawidłowe nawyki żywieniowe, rozumiemy potrzebę  spożywania warzyw i owoców

- doskonalimy analizę i syntezę słuchową, podajemy słowa rozpoczynające się na daną głoskę

- ustalamy kolejność obrazków historyjek obrazkowych.

„Dzieła sztuki wokół nas”

- potrafimy wskazać istotne różnice między obrazami, rzeźbami, wykonanymi różnym technikami

- rozwijamy umiejętność dzielenia się spostrzeżeniami, wrażeniami, emocjami odczuwanymi pod wpływem oglądania dzieł malarskich, rzeźby, architektury i słuchania muzyki instrumentalnej

- rozumiemy znaczenie estetyki w najbliższym otoczeniu, konieczność szanowania wytworów sztuki

- kształtujemy umiejętność porządkowania przedmiotów według wielkości i stosowania określeń stopniujących

- odtwarzamy sekwencje rytmiczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego

- wzbogacamy wiedzę na temat form teatralnych.

„Zwierzęta jesienią”

 - rozpoznajemy wybrane gatunki ptaków i zwierząt

- wzbogacamy wiedzę przyrodniczą na temat gatunków zwierząt oraz ich sposobów przygotowywania się do zimy

- rozumiemy konieczność zachowania ostrożności wobec zwierząt leśnych

- kształtujemy świadomość dbania o przyrodę

- klasyfikujemy zwierzęta ze względu na różne kryteria. 

 

W miesiącu wrześniu poznaliśmy obraz graficzny głoski  O  oraz cyfry 1

W październiku poznamy obraz graficzny następujących głosek:

A, M,  oraz cyfrę 2