Październik

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 września 2018

Jeszcze więcej kolorów.

 

Słownictwo podstawowe:

Kolory: brown, pink, purple, white, black, red, orange, yellow, green, blue

 

Słownictwo czynne:

It’s [blue]

I like [blue]

 

Słownictwo bierne:

What colour is it?

What’s your favourite colour?

 

Na zajęciach dziecko:

 • wzmacnia swoje poczucie pewności siebie w roli uczestnika zajęć językowych,
 • powtarza rytuały związane z przebiegiem zajęć,
 • rozumie proste polecenia oraz reaguje na nie odpowiednimi gestami i ruchami,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych,
 • słucha rymowanek i piosenek, którym towarzyszy prezentacja rekwizytów, kart obrazkowych lub ilustracja ruchowa,
 • recytuje oraz śpiewa wspólnie z grupą i z towarzyszeniem odpowiedniego nagrania,
 • pokazuje za pomocą gestów wybrane słowa z piosenek i rymowanek,
 • powtarza słowa i wyrażenia wypowiadane przez nauczyciela,
 • poznaje krótkie historyjki obrazkowe,
 • odpowiada na pytania nauczyciela z wykorzystaniem prostych zwrotów angielskich lub po polsku,
 • nazywa kolory widoczne na ilustracjach,
 • określa, jaki jest jego ulubiony kolor,
 • wskazuje, jakiego koloru brakuje w danym zbiorze barw,
 • klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium i prawidłowo je przelicza,
 • wykonuje prace plastyczno-techniczne – starannie i z dbałością o estetykę,
 • zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł,
 • dokonuje samooceny i określa swój stosunek do treści omawianych na zajęciach,

rozwija sprawność manualną.