Listopad

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 listopada 2018

"W Przedszkolu"

Słownictwo podstawowe:

przybory szkolne: pencil, book, rubber, crayons, paints

liczby: one, two, three, four, five

Słownictwo czynne:

It's...

There is/are...

What is it?

Yes, It is.

No, It isn't.

Słownictwo bierne:

How many are there?

Is it...?

What colour it is?

 

Na zajęciach dziecko:

 • wzmacnia swoje poczucie pewności siebie w roli uczestnika zajęć językowych,
 • powtarza rytuały związane z przebiegiem zajęć,
 • rozumie proste polecenia oraz reaguje na nie odpowiednimi gestami i ruchami,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych,
 • słucha rymowanek i piosenek, którym towarzyszy prezentacja rekwizytów, kart obrazkowych lub ilustracji ruchowej,
 • recytuje oraz śpiewa wspólnie z grupą i z towarzyszeniem odpowiedniego nagrania,
 • pokazuje za pomocą gestów wybrane wyrazy z piosenek i rymowanek,
 • powtarza słowa i wyrażenia wypowiadane przez nauczyciela,
 • poznaje krótkie historyjki obrazkowe,
 • odpowiada na pytania nauczyciela z wykorzystaniem prostych zwrotów angielskich lub po polsku,
 • nazywa przybory szkolne i wyjaśnia, do czego one służą,
 • klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium i prawidłowo je przelicza,
 • wykonuje prace plastyczno-techniczne – starannie i z dbałością o estetykę,
 • zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł,
 • dokonuje samooceny i określa swój stosunek do treści omawianych na zajęciach,
 • rozwija sprawność manualną.