Listopad

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 listopada 2018

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

  1. Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.  Stwarzanie okazji do dobrych uczynków. Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości.  Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania. Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat. Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.
  2. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje. Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej. Budowanie prostych konstrukcji latających. Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych. Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów. Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.
  3. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga. Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie. Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych. Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci. Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.
  4. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy. Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni. Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące.  Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała. Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania. Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.