Listopad

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 listopada 2018

Sztuka bycia razem – Kształtujemy pozytywną samoocenę i umiejętność jej wyrażania. Dostrzegamy znaczenie kultury bycia w życiu codziennym, w tym świadomość, że dzięki stosowaniu form grzecznościowych i kulturalnemu zachowaniu można łagodzić konflikty, naprawić błędy, stwarzać miłą atmosferę. Uczymy się tolerancji wobec innych rozumiejąc, że się różnimy, mamy różne możliwości, ale potrafimy być razem. Odczytujemy i nazywamy stany emocjonalne innych osób na podstawie obserwacji mimiki twarzy i postawy ciała. Potrafimy rozdzielać elementy, tworząc zbiory równoliczne. Poznajemy i utrwalamy obraz graficzny cyfry 3. 

Z dziejów Ziemi - Poznajemy wybrane bogactwa naturalne naszej planety oraz związane z nimi korzyści dla człowieka. Rozumiemy konieczność segregowania odpadów i orientujemy się, jak należy je wykonywać. Dostrzegamy zmiany o charakterze odwracalnym i nieodwracalnym. Oglądamy albumy, książki o prehistorii Ziemi. Szukamy informacji o bogactwach naturalnych Ziemi, zagrożonych gatunkach roślin i zwierząt w książkach, albumach, Internecie. Rozpoznajemy obraz graficzny głoski „t”.

Ogień. Gorący żywioł – Poznajemy naturalne i sztuczne źródła ognia, ciepła i światła. Rozumiemy konieczność poddawania obróbce cieplnej niektórych produktów spożywczych. Przeliczamy i dopełniamy elementy zbioru w zakresie czterech. Poznajemy właściwe sposoby zachowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Potrafimy dokonać analizy i syntezy głoskowej prostych słów, uczymy się wyróżniać głoski w nagłosie i wygłosie. Odczytujemy symbole na mapie. Poznajemy zapis graficzny cyfry 4.

Światło i ciepło - Rozumiemy znaczenie ciepła i światła dla ludzi, roślin i zwierząt. Poznajemy zasady bezpiecznego korzystania z przedmiotów elektrycznych. Poznajemy zasady bezpieczeństwa i higieny podczas korzystania z komputera i telewizora. Dostrzegamy znaczenie mówienia ciepłych słów, okazywania przyjaznych gestów dla budowania pozytywnych relacji. Określamy kierunki w przestrzeni i położenie przedmiotów. Poznajemy obraz graficzny małej i wielkiej litery „i”.