Grudzień

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 grudnia 2018

Zimowe zabawy – Dostrzegamy zjawiska pogodowe charakterystyczne dla zimy, wzbogacamy słownictwo związane z tematem zimy. Poznajemy sposób działania termometru i dokonujemy pomiaru temperatury. Znamy zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i uprawiania sportów zimowych. Doskonalimy umiejętność klasyfikowania, tworzymy zbiory ze względu na cechy ogólne przedmiotów. Poznajemy obraz graficzny cyfry 5. Potrafimy współpracować podczas planowania i wykonywania pracy zespołowej. Wykazujemy zainteresowanie książkami i wiemy jak należy z nich korzystać.

 

Sztuka bycia dobrym człowiekiem – Kształtujemy pozytywne wzorce zachowania oraz dostrzegamy wartość wzajemnej pomocy. Dostrzegamy różne aspekty odpowiedzialności i jej znaczenie w relacjach społecznych. Odczytujemy komunikaty niewerbalne innych osób świadczące o odczuwanych emocjach i nastrojach. Poznajemy potrzeby zwierząt domowych i sposoby opiekowania się nimi. Utrwalamy znajomość poznanych liter. Poznajemy zapis graficzny małej i wielkiej litery „e”. Włączamy się w akcje charytatywne na potrzeby środowiska lokalnego

 

Świąteczne smaki i zapachy – Poznajemy tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Dostrzegamy piękno sztuki ludowej oraz zdobnictwo charakterystyczne dla własnego regionu. Odczuwamy więź emocjonalną z rodziną i aktywnie włączamy się w przygotowania do świąt. Wykazujemy się kreatywnością i zmysłem estetycznym podczas wykonywania prac plastycznych o tematyce świątecznej. Poznajemy smaki i zapachy świątecznej kuchni oraz sposoby przyrządzania tradycyjnych potraw. Poznajemy obraz graficzny małej i dużej litery „l”. Przeliczamy liczmany w zakresie 10, dopełniamy zbiory do podanej liczebności. Rozumiemy pojęcia: mniej, więcej, tyle samo.