Styczeń

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 stycznia 2019

To jest moja rodzina

 

Słownictwo podstawowe: mummy, daddy, brother, sister, baby, granny, grandpa, boy, girl, children.

Słownictwo czynne: It’s a mummy. It’s my mummy, Who is it?, Yes, I’ve got, No, I haven’t.

Słownictwo bierne:

Have you got any?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Dziecko:

 • wzmacnia swoje poczucie pewności siebie w roli uczestnika zajęć językowych,
 • powtarza rytuały związane z przebiegiem zajęć,
 • rozumie proste polecenia oraz reaguje na nie odpowiednimi gestami i ruchami,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych,
 • słucha rymowanek i piosenek, którym towarzyszy prezentacja rekwizytów, kart obrazkowych lub ilustracji ruchowej,
 • recytuje oraz śpiewa wspólnie z grupą i z towarzyszeniem odpowiedniego nagrania,
 • pokazuje za pomocą gestów wybrane wyrazy z piosenek i rymowanek,
 • powtarza słowa i wyrażenia wypowiadane przez nauczyciela,
 • poznaje krótkie historyjki obrazkowe,
 • odpowiada na pytania nauczyciela z wykorzystaniem prostych zwrotów angielskich lub po polsku,
 • nazywa członków rodziny przedstawionych na ilustracjach oraz inne osoby,
 • klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium i prawidłowo je przelicza,
 • wykonuje prace plastyczno-techniczne – starannie i z dbałością o estetykę,
 • zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł,
 • dokonuje samooceny i określa swój stosunek do treści omawianych na zajęciach, rozwija sprawność manualną.