Przedszkole nr 2 w Warszawie

Rozkład dnia

Przedszkole jest czynne w godzinach 7:00 - 17:30

Przyprowadzanie dzieci odbywa się w godzinach 7:00 - 9:00

Ramowy rozkład dnia

7:00 - 8:00

Schodzenie się dzieci. Własna aktywność dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia i zabawy ruchowe. Praca indywidualna i zespołowa. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.

8:00 - 8:30

Zabawy indywidualne i zespołowe. Ćwiczenia poranne. Zabawy swobodne. Zabawy przy muzyce. Zabiegi higieniczne. Czynności porządkowe.

8:30 - 9:00

Śniadanie.

9:00 – 10:00

Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową.

10:00- 10:50

Swobodne i organizowane zabawy z wykorzystaniem zabawek i pomocy dydaktycznych.

10:50 - 11:50

Pobyt w ogrodzie- Swobodne lub organizowane zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego i zabawek ogrodowych. Obserwacje otoczenia przyrodniczego.

11:50 - 12:00

Powrót z ogrodu. Czynności samoobsługowe. Zabiegi higieniczne.

12:00 - 12:30

Obiad

12:30 - 13:00

Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do odpoczynku w I grupie.

13:00 - 14:00

Zajęcia dodatkowe. Słuchanie bajek czytanych przez nauczycielki, swobodne zabawy, zabawy z udziałem nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

14:00 - 15:00

Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, czynności porządkowe. Podwieczorek.

15:00 - 17:30

Zajęcia dodatkowe. Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe w sali lub w ogrodzie. Obserwacje przyrodnicze. Zajęcia indywidualne z dziećmi. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.