Przedszkole nr 2 w Warszawie

Kontakt

Dyrektor: Marzena Kisiel

Adres:

Przedszkole Nr 2 ul. Orla 11

00-143 Warszawa

Kontakt

tel./fax:  22 620 35 63

e-mail: p2@eduwarszawa.pl

Artykuły

Inspektor ochrony danych osobowych

W Przedszkolu Nr 2 powołano Inspektora ochrony danych.

Z IOD możesz się skontaktować mailem lub listownie:

e-mail: dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl

adres pocztowy: Przedszkole Nr 2 ul. Orla 11, 00-143 Warszawa z dopiskiem - "Dane osobowe"

2 września 2018