Przedszkole nr 2 w Warszawie

Misja

Jesteśmy przedszkolem bezpiecznym i przyjaznym. Naszym celem jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w atmosferze życzliwości, uwagi i troski. Bogata oferta edukacyjna oraz nowoczesne zaplecze dydaktyczne stwarzają naszym wychowankom warunki do zrównoważonego rozwoju. Nauczyciele rozbudzają ciekawość poznawczą oraz motywację do nauki przez zabawę. Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i rodziców.