Przedszkole nr 2 w Warszawie

Słoneczka

 

Czerwiec

Dzień Dziecka: pomaganie kolegom, koleżankom w codziennych sytuacjach, doświadczenia sensoryczno - motoryczne i poznawcze, poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych, poznanie zwyczaju obchodzenia Dnia Dziecka, rozumienie określeń: góra, dół. Rozwiązywanie zadań na dodawanie i odejmowanie, doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi.

W krainie uczuć: nazywanie emocji, zegar emocji, iskierka radości, jak radzić sobie z emocjami? – burza mózgów, zabawy integracyjne, gra „Domino emocji”, zabawy pantomimiczne.

Nadchodzi lato: manipulowanie figurami geometrycznymi, rozwijanie pomysłowości i wyobraźni, posługiwanie się nazwą pory roku, utrwalanie nazwy koloru żółtego, poznanie letnich kwiatów i ich nazw, dostrzeganie zjawiska atmosferycznego dla lata – słońce mocno grzeje. Rozumienie wyrazu tęcza – posługiwanie się nazwami tęczowych kolorów.

Wakacje: wiązanie opisu słownego z treścią obrazka, posługiwanie się wyrazami i określeniami: wędka, piłka, materac do pływania, skakanka. Rozpoznawanie i nazywanie na obrazkach polskich krajobrazów. Kształtowanie wyobraźni i poczucia rytmu.

 

Maj

Mieszkam w Polsce: poznanie budynków: jednorodzinny, blok, określenie różnic i podobieństw domów. Posługiwanie się nazwami pomieszczeń domowych i przyporządkowywanie do nich sprzętów domowych. Rozwijanie wyobrazni przestrzennej, rozpoznawanie kształtu figur geometrycznych: trójkąt, kwadrat, koło. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej – rozumienie nazwy swojego kraju: Polska. Poznanie godła i flagi.

 

Pojazdy: określanie różnic i podobieństw w wyglądzie rowerów dla dzieci i dorosłych. Rozumienie potrzeby zakładania kasku w czasie jazdy na rowerze. Poznanie wyglądu i nazwy samochodu ciężarowego i samochodów ratowniczych. Rozumienie wyrazów: przed, za, obok, w, dookoła, lokomotywa, wagony, maszynista. Rozpoznawanie i nazywanie pojazdów lądowych, wodnych, powietrznych.

 

Lubimy czytać książki: rozpoznawanie i nazywanie emocji: złość, smutek, żal. Rozwijanie zainteresowania książką. Rozumienie wyrazów: okładka, kartki, początek, koniec, mniej, więcej, tyle samo. Rozpoznawanie i nazywanie bohaterów znanych bajek, przyporządkowywanie charakterystycznych elementów do bajkowej postaci, np. wilk, koszyczek -  Czerwony Kapturek. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania, doskonalenia liczenia.

 

Dzień Mamy i Taty: budzenie uczucia przywiązania i szacunku dla rodziców. Rozumienie znaczenia rodziny w życiu dziecka, wymienianie imion członków własnej rodziny. Posługiwanie się zwrotami: odkurzacz, pierze, wierci, stuka/wbija, zmywa. Kształtowanie umiejętności ustalenia położenia obiektów i używania określeń: obok, za, na, pod, w, z przodu, z tyłu, wewnątrz, na zewnątrz, najwyżej, najniżej. Rozwijanie umiejętności łączenia kolorów.

Kwiecień

Co się dzieje na wiejskim podwórku: poznawanie przysmaków zwierząt z wiejskiego podwórka: kury, krowy, kozy, kota. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt wiejskich. Utrwalanie znajomości odgłosów zwierząt podwórkowych i gospodarskich. Rozumienie wyrazów: buda, kurnik, obora, stajnia, wymiona, rogi. Doskonalenie umiejętności kojarzenia nazwy zwierząt z obrazkiem.

Nasi ulubieńcy: poznanie schematu budowy ciała psa, Kształtowanie umiejętności liczenia i wyznaczania sumy i różnicy liczb, porównywanie liczebności zbiorów: miej- więcej. Rozumienie wyrazów: mały, duży, obok, akwarium. Rozumienie konieczności opiekowania się zwierzętami domowymi oraz poznanie niezbędnych akcesoriów do tej opieki.

Wiosenny ogród: zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną, rozpoznawanie i nazywanie narzędzi ogrodniczych. Posługiwanie się wyrazami: łopata, grabie, motyka, ogrodnik, nasiona. Rozumienie określeń: długi, krótki, pana, nad, dobieranie w pary elementów różniących się długością. Poznanie wyglądu i zwyczajów kreta.

W krainie uczuć: nazywanie emocji, zegar emocji, iskierka radości, jak radzić sobie z emocjami? – burza mózgów, zabawy integracyjne, gra „Domino emocji”, zabawy pantomimiczne.

Marzec

 

Zakładamy zielony kącik przyrody: rozumienie znaczenia wody i słońca dla wzrostu roślin, poznanie etapów sadzenia cebuli oraz wykonywanie czynności koniecznych do posadzenia cebuli, rozumienie, czego roślina potrzebuje do wzrostu. Poznanie nazwy przyrodniczej: krokusy, wzbogacenie słownika dzieci o wyrazy: szczypior, cebula.

Idzie wiosna: zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia, rozumienie treści przekazywanych przez symbole, rozumienie wyrażeń i wyrazów: marcowa pogoda, ciepło, zimno, gniazdo, rozumienie konieczności ubierania się stosownie do pogody.

Pani wiosna: wzbogacenie słownika o wyrazy: puszysty, miękki, łodyga, liść, kwiat, środek, dookoła, poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie, rozpoznawanie i nazywanie pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu. Omówienie wyglądu krokusa, fiołka i przebiśniegu.

Wielkanoc: zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi ze świętami Wielkanocnymi, rozumienie wyrazów: małe, większe, największe, mniejsze, duże, najmniejsze, pisanki, kraszanka, lukier, rodzynki, posługiwanie się liczebnikami: 1-3. Wskazywanie różnic i podobieństw.

 

Luty

Mrozna zima

Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku;

Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.

Pani kucharka

Zapoznanie z pracą kucharki – poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu.

Rozumienie znaczenia użyteczności pracy kucharki.

Zimą jest wesoło

Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;

Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą.

Poznajemy różne sklepy

Postrzeganie różnorodności sklepów i ich specyfiki;

Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w sklepie.

Styczeń 

 

Zawitała do nas zima: rozwijanie poczucia rytmu, gra na instrumencie (bębenek), rozwijanie sprawności manualne, umiejętności obserwacji, wdrażanie do używania określeń, zwrotów i wyrażeń: lekki, lżejszy, ciężki, cięższy, unoszą się do góry, opadają na dół, wirują wkoło, w koszu, poza koszem. Porządkowanie elementów od najlżejszego do najcięższego. Porównywanie liczebności zbiorów przez dobieranie elementów w pary, rozumienie określenia tyle samo.

Karnawałowe zabawy: rozumienie wyrazów i wyrażeń: karnawał, girlandy, serpentyny, w górę, w dół, duży, mały, nazywanie strojów balowych. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni, utrwalanie nazw kolorów podstawowych , doskonalenie liczenia, kształtowanie umiejętności klasyfikacji balonów według koloru.

Kochana babciu! Kochany dziadku!: uświadomienie ważnej roli dziadków w życiu dzieci, budzenie szacunku. Nabieranie wiary we własne umiejętności, pokonywanie nieśmiałości podczas występów publicznych. Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami, używanie imion babci i dziadka. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych odwzorowywanie kompozycji.

Zimą pamiętamy o ptakach: rozpoznawanie i nazywanie ptaków w zimie: wróbla, gołębi, sikory, różnicowanie wielkości: duży – mały. Rozumienie określeń: w, obok.
Przyporządkowanie do obrazka głosów ptaków.

Grudzień

Gdy odwiedzi nas Święty Mikołaj

wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych spotkanie z Mikołajem; poznanie zwyczajów mikołajkowych.

 

Coraz więcej umiem

wdrażanie dzieci do samodzielnego ubierania się, jedzenia i kulturalnego zachowania się przy stole; nabieranie wiary we własne umiejętności związane z czynnościami samoobsługowymi.

 

Święta tuż-tuż

poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia; zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia, ukazanie ich piękna.

 

Zawitała do nas zima

dostrzeganie zmian występujących w otoczeniu pod wpływem opadów śniegu;

uwrażliwianie na piękno zimowego krajobrazu.

 

 

Listopad

Deszcz, deszcz, deszcz: dostrzeganie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni; poznanie sposobów chronienia się przed deszczem.

Mieszkam w Polsce:kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska; zapoznanie z symbolami narodowymi: flaga, godło.

Czyste przedszkolaki:poznanie pracy lekarza – czynności, jakie wykonuje, i narzędzi pracy; kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas wizyty u lekarza; poznanie znaczenia ruchu, dbania o czystość i zdrowego odżywiania dla zdrowia.

Gdy robi się coraz chłodniej:dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni; rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;

 

Październik

Jesienne owoce: Rozwijanie umiejętności ułatwiających życie w grupie społecznej przez wdrażanie do zgodnej zabawy oraz przestrzegania reguł, a także szanowanie wytworów pracy kolegów i koleżanek. Utrwalenie nazw owoców i posługiwanie się tymi nazwami, doskonalenie umiejętności zapełniania kolorem powierzchni ograniczonej linią. Doskonalenie umiejętności liczenia. Rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami: duży, mały, najmniejszy, para, mniej, więcej, słodki, kwaśny.

 

Jesienne warzywa: Wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem. Poznawanie warzyw wielozmysłowo (dotyk, węch, wzrok, smak). Nazywanie warzyw, spostrzeganie różnic w jej wielkości, długości, kolorze i kształcie. Tworzenie rytmicznych ukłądów według wzoru, rozwijanie uwagi i pamięci.

 

Skarby jesieni: Wdrażanie do przestrzegania reguł, zasad bezpieczeństwa oraz zgodnej zabawy. Rozponawanie i nazywanie: kasztanów, żołędzi, korali jarzębiny, grupowanie darów jesieni według rodzajów, poznawanie wyglądu i nazw drzew, na których rosną: kasztanowiec, dąb, jarzębina. Liczenie i kształtowanie pojęcia liczb 1, 2, 3, ćwiczenie porównywania liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych.

 

Las jesienią: Czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia. Poznawanie zwierząt leśnych: dzika, zająca, lisa i sarny. Porządkowanie zdarzeń w czasie z użyciem określeń czasowych: na początku, pózniej na koniec, oraz układanie elementów od najmniejszego do największego.

 

Czerwone jabłuszko - piosenka

I. Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką.
Ref.: Za rączki się trzymają i wkoło obracają.
       Za rączki się trzymają i wkoło obracają.

II. Małe czerwone jabłuszko
Tańczy pod drzewem i gruszką.
Ref.: Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje.
         Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje.

III. Małe czerwone jabłuszko
Tańczy pod drzewem i gruszką.
Ref.: W rączki klaszcze jabłuszko
         razem z dojrzałą gruszką.

W rączki klaszcze jabłuszko
razem z dojrzałą gruszką.

IV. Małe czerwone jabłuszko
Tańczy pod drzewem i gruszką.
Ref.: Biegną sobie dokoła, jabłuszko gruszkę woła.

         Biegną sobie dokoła, jabłuszko gruszkę woła.

 

Cebulka i buraczek - piosenka

Cebulka, cebulka
okrągła jak kulka
Potańcować chciała,
buraczka wołała

Buraczek, buraczek
miał czerwony fraczek
Z cebulką tańcował
nóżek nie żałował.

 

 

 

 

 

„Żołędzie” - Agnieszka Galica – wiersz

Pod jesiennym niebem, 
na wysokim dębie, 
siedziały w czapeczkach,
zielone żołędzie. 

Wśród liści siedziały,
z jesieni się śmiały.
Kiedy dmuchnął wietrzyk,
wszystkie pospadały.

 

 

 

"Kolorowe listki” - Wiersz

P.Siewiera-Kozłowska

 

Co tak szumi szu, szu, szu?

Co tak krąży fiu, fiu, fiu?

To listeczki kolorowe,

co spadają nam na głowę.

 

Te są  ładne bo złociste,

tam czerwony leci listek.

Lecą sobie szu, szu, szu.

Krążą wkoło fiu, fiu,fiu.

 

 

 Wrzesień

 

 Jestem w przedszkolu.

Przechodzę trudny okres adaptacji w nowym środowisku.

Poznaję zasady życia w grupie przedszkolnej, doświadczam samodzielności.

Uczę się współdziałać z innymi, poznaję otoczenie.

Bawię się bezpiecznie, próbuję tworzyć.

Nabywam różne umiejętności i zdobywam wiadomości o sobie i innych oraz otaczającym mnie świecie.

Wszystko jest dla mnie nowe, inne niż zwykle, ale za to ciekawe.

Bawię się w kole wraz z innymi dziećmi, śpiewam, tańczę i maluję.

O wszystkim próbuję opowiadać w domu moim rodzicom.

Wiersz „Jestem duży”

Jestem duży!
Byłem mały!
Wróżki mnie zaczarowały!
Jakie wróżki?
Dobre wróżki!
I urosły moje nóżki,

i urosły moje ręce,
włosów też mam chyba więcej.
Patrzcie, jak urosłem cały,
chociaż byłem taki mały!  

                                               D.Gellner

 

Piosenka „Jestem sobie przedszkolaczek”

 


Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku pięknie gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
Ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, ram tam tam.