Przedszkole nr 2 w Warszawie

Żabki


Czerwiec

„Dzieci mają swoje święto” – zdobywanie informacji na temat zwyczaju i wyglądu tradycyjnych strojów dzieci z różnych stron świata. Zrozumienie, że każdy ma prawo do ulubionych zabaw, zajęć, potraw. Dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi  różnych narodowości. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała. Porządkowanie figur od najmniejszej do największej ( seriacja). Używanie określeń: duży, mały mniejszy, wysoki, niski, wąski, węższy. Liczenie i porównywanie liczebności zbiorów.

„Książki, książeczki” – Rozwijanie zainteresowania książką. Dzielenie się wrażeniami i doświadczeniami na temat swoich zakupów w księgarni. Rozumienie, że książki dostarczają wiedzy i pozwalają miło spędzić czas. Wdrażanie do szanowania książek. Poznanie budowy książki ( okładka, grzbiet). Doskonalenie liczenia. Używanie określeń: wyżej,  niżej,  nad, między, oraz, pod, o ile więcej?, o ile mniej?

„Już lato” – Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata. Budowanie wypowiedzi wielozdaniowej. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ćwiczenia w liczeniu i porównywaniu liczebności. Poszerzanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w czasie burzy. Poznawanie właściwości mokrego piasku. Kształcenie umiejętności zabawy w parach.

„Wyjeżdżamy na wakacje” – Rozpoznawanie na obrazkach polskich krajobrazów: morze, lasy, góry, jeziora i podawanie ich nazw. Omówienie zasad korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, w polu, na wycieczce. Grupowanie obrazków przedstawiających przedmioty potrzebne nad morzem, w górach, nad jeziorem, w lesie.Odmierzanie i porównywanie poziomu płynu w naczyniu. Posługiwanie się określeniami: tyle samo, mniej, więcej, za mało- trzeba dolać, za dużo- trzeba odlać. Rozwiązywanie zadań ( z treścią) wymagających dodawania i odejmowania.

MAJ

Zwierzęta z wiejskiego podwórka - poznajemy zwierzęta z wiejskiego podwórka. Rozpoznajemy zwierzęta dorosłe i młode, podajemy ich nazwy. Rozumiemy korzyści, jakie człowiek odnosi z hodowli zwierząt. Poznajemy cykl produkcyjny mleka. Układamy obrazki zgodnie z chronologią. Używamy określeń czasowych: na początku, potem, na końcu.

Wiosna dookoła -  Dostrzegamy zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną. Rozpoznajemy zwierzęta żyjące na łące i podajemy ich nazwy. Poznajemy zwierzęta i rośliny występujące na łące. Posługujemy się nazwami mieszkańców łąki. Rozwijamy spostrzegawczość słuchową – rozpoznajemy głosy: pszczoły, żaby, bociana, much, komarów, cykania świerszczy. Poznajemy rolę pszczół w przyrodzie – zapylanie kwiatów.

Znamy różne pojazdy -  Rozpoznajemy samochody osobowe, ciężarowe i ratownicze, podajemy ich nazwy. Poznajemy wygląd, nazwę i przydatność pojazdów specjalnych, np. pomoc drogowa, karetka pogotowia. Rozpoznajemy pojazdy lądowe, wodne i powietrzne. Grupujemy pojazdy na lądowe, wodne i powietrzne. Doskonalimy liczenie.

Święto Mamy i Taty - Poznajemy uczucia przywiązania do rodziców i szacunku dla nich. Określamy stopień pokrewieństwa między członkami rodziny. Interesujemy się pracą, którą wykonują rodzice. Uczymy się piosenek i wierszy z okazji Dnia Mamy i Taty. Przygotowujemy upominki na Dzień Mamy i Taty.

 

KWIECIEŃ

Domowi ulubieńcy - Rozumiemy konieczność odpowiedzialnego zajmowania się zwierzętami domowymi. Zapoznanie z pracą weterynarza. Rozumiemy, że posiadanie zwierząt to obowiązki, ale też ogromna radość ze wspólnych zabaw. Dzielimy się spostrzeżeniami i doświadczeniami na temat własnych zwierząt. Poznajemy rolę psów w życiu człowieka – pies ratownik, przewodnik, pasterski i tropiciela. Poznajemy nazwy i wygląd ryb akwariowych: skalar, welon, mieczyk, glonojad. Różnicujemy wielkości: małe, średnie, duże. Rozumiemy określenia: najwięcej, najmniej.

Dbamy o zdrowie -  Poznajemy znaczenie ruchu, dbania o czystość i zdrowego odżywiania dla zdrowia. Poznajemy pracę lekarza – czynności, jakie wykonuje, i narzędzia pracy. Zapoznajemy się z wyposażeniem gabinetu lekarskiego. Wzbogacamy słownik o wyrazy: stetoskop, szpatułka, kozetka, waga. Kształtujemy właściwe postawy i zachowania podczas wizyty u lekarza. Poznajemy narzędzia pracy lekarza. Przeliczamy z użyciem liczebników głównych i porządkowych. Rozwijamy orientację w schemacie własnego ciała.

W ogródku -  Poznajemy czynności wykonywane wiosną w ogrodzie. Poznajemy pracę ogrodnika – czynności, jakie wykonuje, i narzędzia pracy. Poznajemy różnego rodzaju nasiona i rośliny, które z nich wyrosną. Poszerzamy wiedzę przyrodniczą o nazwy roślin: słonecznik, dynia, aksamitka, maciejka. Poznajemy nazwy kwiatów, np. żonkil, stokrotka, bratek, hiacynt, oraz budowę rośliny – słupek, pręcik, łodyga, liście. Nazywamy czynności wykonywane wiosną w ogrodzie. Posługujemy się nazwami warzyw i kwiatów oraz określeniami czasowych: najpierw, potem, następnie, na koniec.

Polska moja ojczyzna -  Kształtujemy tożsamość narodową: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska. Zapoznajemy się z symbolami narodowymi: flaga, godło.  Poznajemy polską sztuką ludową - wycinanki. Uczymy się podawania nazwy swojej miejscowości. Poznajemy zabytki, pomniki oraz miejsca użyteczności publicznej, np. biblioteka, poczta, przychodnia, dworzec, teatr, kino, i służby miejskie jak straż pożarna, policja.

Marzec

„Zielony kącik w przedszkolu” – Poznawanie etapów sadzenia cebuli i pietruszki, oraz siania rzeżuchy. Rozumienie czego roślina potrzebuje do wzrostu. Wdrażanie do pielęgnowania roślin. Sadzenie cebuli i pietruszki – działania dzieci. Poznanie ziół wykorzystywanych w kuchni: bazylii, tymianku, oregano, majeranku. Określanie różnic i podobieństw w wyglądzie roślin. Kształtowanie umiejętności przeliczania z użyciem liczebników głównych, porównywania liczebności, rozdzielania na 2 części, po tyle samo. Rozumienie określeń: długie, krótkie. Grupowanie elementów według długości.

„Czekamy na wiosnę” – Dostrzeganie zjawisk charakterystycznych dla przedwiośnia. Posługiwanie się nazwami pór roku. Rozwijanie logicznego myślenia, że po zimie następuje wiosna. Wiązanie przyczyn i skutków według chronologii. Rozumienie potrzeby doboru ubrania odpowiedniego do pogody. Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała. Poznanie ptaków przylatujących wiosną: jaskółki, bociana, skowronka. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Doskonalenie analizy sylabowej.

„Wiosna Wiosenka” -  Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów: krokus, przebiśnieg, pierwiosnek. Rozumienie określenia „pod ochroną”. Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie   wczesną wiosną. Rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych: koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat. Kształcenie motoryki małej oraz poczucia rytmu. Ćwiczenia w klasyfikowaniu, liczeniu i porównywaniu liczebności. Rozumienie określeń: tyle samo, więcej, mnie, o ile więcej, o ile mniej. Utrwalanie nazw kolorów podstawowych. Nabywanie umiejętności radzenia sobie z przegraną.

„Nadchodzi Wielkanoc” – Poznanie tradycji związanych z Wielkanocą, dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Poznanie charakterystycznych elementów związanych ze świętami  (pisanki, baranek, kurczaczek, zajączek). Budowanie wypowiedzi wielozdaniowej. Posługiwanie się przymiotnikami. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, precyzji ruchów i dokładności. Powtarzanie ciągów wyrazowych. Doskonalenie pamięci . Poznanie sposobu barwienia jajek- gotowanie ich w łupinkach z cebuli. Rozumienie określeń pisanki, kraszanki.

Podawanie nazw potraw wielkanocnych: baba, mazurek, żurek z jajkiem. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.

 

Luty

„Kucharka” – Zapoznanie z pracą kucharki, poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonania tego zawodu. Kształtowanie umiejętności klasyfikacji ze względu na wielkość (przedmioty małe i duże) oraz [podporządkowanie elementów od najmniejszego do największego. Rozwijanie precyzji oraz umiejętności tworzenia kompozycji na planie koła.

Odwiedziny przedszkolnej kuchni ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

„U fryzjera”-  Poznanie pracy fryzjera, czynności jakie wykonuje i narzędzi pracy. Zrozumienie użyteczności pracy fryzjera. Zwrócenie uwagi na różnorodność fryzur. Budowanie wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym. Poznanie wyposażenia salonu fryzjerskiego. Posługiwanie się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni. Ocenienie wartości logicznej zadań. Rozumienie znaczenia wyrazu  nie jako zaprzeczenia cechy. Doskonalenie liczenia.

„Zimowe zabawy” -  Zapoznanie ze sposobem bezpiecznego korzystania ze sprzętu zimowego i z bezpiecznymi zachowaniami na śniegu. Utrwalanie wiadomości dotyczących zimy Wdrażanie do spokojnego oczekiwania na swoją kolej. Poznanie zimowych dyscyplin sportowych i sprzętu sportowego. Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i utrwalanie znajomości podstawowych figur geometrycznych. Nabywanie umiejętności radzenia sobie z przegraną.

„Znamy różne sklepy”-  Dostrzeganie różnorodności sklepów i ich specyfiki. Próby nazywania sklepów: meblowy, spożywczy, z ubraniami, z zabawkami. Zapoznanie z pracą ekspedientki. Przyporządkowywanie do różnych rodzajów sklepów rzeczy, które można w nich kupić. Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej. Rozumienie określeń więcej- mniej. Kształtowanie rozumienia sensu kupna, sprzedaży i płacenia. Dokonywanie oceny ciężaru przedmiotów, za pomocą wagi szalkowej. Stosowanie określeń: ciężki, lekki, waży tyle samo. Dostrzeganie różnic między małymi osiedlowymi sklepikami,   a marketami. Poznanie zagrożeń, związanych w marketach.

Styczeń

Już zima” - obserwowanie przyrody zimą, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy. Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w czasie zimy. Poznanie zimowych dyscyplin sportowych. Rozumienie potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych. Zwracanie uwagi na kształty i właściwości płatków śniegu, oraz próby wyjaśnienia, jak powstają płatki śniegu.

„Zimą pomagamy ptakom” -   Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków zimą. Obserwowanie ptaków gromadzących się karmniku, rozpoznawanie niektórych z nich i podawanie ich nazw, np. wróbel, gołąb, sikora, wrona. Rozpoznawanie pokarmu dla ptaków i podawanie jego nazwy ( ziarenka, okruszki chleba, słoninka). Zwrócenie uwagi na wygląd ptaków, sposób poruszania się i preferowany pokarm. Wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej w czasie wypowiedzi kolegów. Rozwijanie umiejętności układania prostych figur geometrycznych z patyczków, oraz komponowania obrazka z różnorodnych elementów.

„Święto Babci i Dziadka” - Podawanie imion babci i dziadka. Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami. Nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi. Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci. Budzenie szacunku i przywiązania do członków rodziny. Utrwalanie znajomości schematu ciała. Próby rysowania postaci człowieka. Wdrażanie do poprawnego używania określeń: dwie ręce, nogi, dwoje oczu, jedna głowa, jeden nos. Liczenie w dostępnych zakresie i używanie nazw liczebników porządkowych.

„ Czas na Bal” -   Udział dzieci w dekorowaniu sali ozdobami karnawałowymi. Rozumienie określeń maska, karnawał. Usprawnianie orientacji czasowo- przestrzennej. Kształcenie wyobraźni i poczucia rytmu. Posługiwanie się nazwami kolorów i określeniami: okrągłe, podłużne, małe, duże. Klasyfikowanie obrazków balonów według kształtu, koloru, wielkości.

Rozwijanie umiejętności wydzierania dowolnych kształtów z papieru. Zachęcanie do wypowiadania się na określony temat.

 

Grudzień

Czekamy na Mikołaja. Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych – spotkanie z Mikołajem. Poznawanie zwyczajów mikołajkowych. Używanie określeń: lekkie, ciężkie, miękkie, twarde, duże, małe, okrągłe, kanciaste, gładkie, szorstkie. Dostrzeganie ułożenia elementów od najmniejszego do największego (seriacja). Rozumienie określeń: najmniejszy – największy.

Jestem samodzielny. Wdrażanie dzieci do samodzielnego ubierania się, jedzenia i kulturalnego zachowania przy stole. Nabieranie wiary we własne umiejętności związane z czynnościami samoobsługowymi. Utrwalanie określenia para. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Doskonalenie liczenia.

Coraz bliżej Święta. Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia, ukazanie piękna kolęd. Wytwarzanie świątecznego nastroju. Podawanie nazw ozdób choinkowych, określanie ich wielkości, kształtu, koloru. Posługiwanie się określeniami: na górze, na dole, obok, pod, nad, na środku.

 

Listopad

Deszczowa pogoda - dostrzegamy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla późnej jesieni. Poznajemy zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy. Dostrzegamy kształty i kolory chmur. Wzbogacamy słownik o określenia dotyczące wiatru i deszczu.

Rozróżniamy i nazywamy kolory podstawowe oraz wielkości duże i małe. Grupujemy elementy według wielkości i koloru.

Jest coraz chłodniej – rozumiemy konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych. Posługujemy się nazwami ubrań. Dostrzegamy stałe następstwo dnia i nocy, rozumiemy określenia: słońce, księżyc. Wdrażamy do podejmowania samodzielnych decyzji, próbujemy uzasadniać swój wybór. Wiążemy opis słowny z danym ubraniem.

Rozwijamy orientację w schemacie własnego ciała.

Zwierzęta przygotowują się do zimy - poznajemy, które zwierzęta zapadają w zimowy sen (wiewiórka, niedźwiedź, jeż). Zapoznajemy się z nazwami ptaków, odlatującymi do ciepłych krajów. Potrafimy odpowiedzieć na pytanie: co to znaczy zapaść w zimowy sen?

Rozumiemy określenia: dziupla, gawra, kopczyk z liści. Utrwalamy wiadomości na temat zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy. Określamy cechy wielkościowe: mały, duży, większy, mniejszy.

Dbamy o czystość - rozpoznajemy przedmioty służące do dbania o czystość osobistą, podajemy nazwy i określamy do czego służą. Utrwalamy etapy i zasady dotyczące mycia rąk oraz oszczędne korzystanie z wody. Rozumiemy konieczność dbania o higienę. Wdrażamy do samodzielnego dbania o wygląd, wiemy, że należy używać własnego ręcznika i grzebienia.

Dostrzegamy następstwa czasu – używamy określeń: na początku, potem, na końcu.

 

 

Październik

Jesień daje nam owoce. Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku. Rozpoznajemy i nazywamy owoce (jabłka, gruszki, śliwki). Określamy kształt, kolor i wielkość owoców. Rozumiemy znaczenia spożywania owoców dla zdrowia. Doskonalimy umiejętność posługiwania się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: przed, w, obok, za.

Jesień daje nam warzywa. Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku. Rozpoznajemy warzywa i podajemy ich nazwy. Poznajemy jadalne części roślin: korzeń, łodyga, liść. Rozumiemy, że należy jeść surowe warzyw jako źródła witamin. Posługujemy się określeniami: krótki – długi, gruby – cienki.

Dary Jesieni. Dostrzegamy zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią (zmiana koloru liści i ich opadanie). Poszerzamy wiedzę przyrodniczą o nazwy drzew liściastych oraz ich owoców. Posługujemy się nazwami drzew: dąb, kasztanowiec, jarzębina. Doskonalimy liczenie w dostępnym zakresie. Posługujemy się nazwami liczebników porządkowych. Porównujemy liczebność zbiorów i tworzymy zbiory równoliczne.

Grzyby. Zwracamy uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią. Zapoznajemy się z nowym środowiskiem przyrodniczym – las. Poszerzamy wiedzę przyrodniczą o nazwy grzybów. Rozumiemy określenia: grzyby jadalne, grzyby trujące. Uczymy się porządkowania zdarzeń w czasie z użyciem określeń czasowych: na początku, później, na koniec oraz układamy elementy od najmniejszego do największego. Używamy liczebników porządkowych.

 

Wrzesień

Moje przedszkole. Poznajemy naszą nową salę. Oglądamy kąciki tematyczne, zapoznajemy się ze stałym miejscem zabawek, klocków, gier, układanek. Przypominamy sobie zasady zachowania w sali oraz w przedszkolu. Tworzymy Kodeks Przedszkolaka. Wiemy jak należy zachowywać się w szatni oraz w łazience. Podczas pobytu w ogrodzie ustalamy zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu ogrodowego.

Jestem przedszkolakiem. Utrwalamy imiona koleżanek i kolegów. Używamy zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, przepraszam, dziękuję. Kształtujemy umiejętność nazywania i wskazywania różnych części swojego ciała i ciała innego człowieka (koleżanki / kolegi, lalki). Poznajemy liczebniki od 1 do 5 oraz określenie para i liczby 2.

Wspólne zabawy. „Co to za zabawki?” – ćwiczenia słuchowe. Rozwijamy spostrzegawczość słuchową. Tworzymy budowle z dowolnych klocków. Posługujemy się określeniami: wysoka, niska, najwyższa. „Jeże małe, średnie i duże” – zabawy matematyczne. Określamy cechy wielkościowe i ćwiczymy umiejętność używania tych określeń. Kształtujemy umiejętność klasyfikowania ze względu na wielkość (małe, średnie, duże). Rozumiemy i stosujemy określenia: na, pod, w, za.

Na ulicy. Zapoznajemy się z pracą policjanta oraz wyglądem jego munduru. Umiemy rozróżnić uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie. Rozumiemy określenia: przejście dla pieszych, pasy, sygnalizator świetlny, ścieżka rowerowa. Rozumiemy konieczność stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików w czasie jazdy samochodem. Poznajemy wybrane znaki drogowe.