Przedszkole nr 2 w Warszawie

Motylki

 

Czerwiec

Dzieci lubią się bawić. Nazywamy różne dyscypliny sportowe ( zwracamy szczególna uwagę na grę w piłkę nożną ze względu na zbliżające się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej), nazywamy sportowców reprezentujących daną dyscyplinę ( piłkarz, siatkarz, koszykarz, lekkoatleta, kolarz, pływak, itp.). Dzielimy dyscypliny sportowe na indywidualne i zespołowe. Doskonalimy orientację na kartce papieru np. prawy górny róg, lewy dolny róg. Używamy zwrotów grzecznościowych, szanujemy innych bez względu na wygląd, chorobę, wiek, itp.

Gdzie i w jaki sposób robimy zakupy?  Nazywamy różne sklepy ( ogólnospożywczy, księgarnia, apteka, piekarnia, kwiaciarnia, sklep zoologiczny, itp.). Rozmowy na temat, w jaki sposób zachowujemy się w sklepie, w jaki sposób płacimy za zakupiony towar. Poznajemy modele monet oraz banknotów. Oglądamy opakowania różnych towarów, używamy określeń: kilogram, litr. Wymyślamy zdania , liczymy wyrazy w zadaniu, liczymy liter w wyrazach oraz głoski w słowach.

Nadchodzi lato. Rozwijamy umiejętność podtrzymywania dobrych relacji, zgodnej wspólnej zabawy. Oswajamy przykre emocje poprzez opowiadanie o własnych doświadczeniach i emocjach. Budujemy poczucie bezpieczeństwa poprzez poznanie i omówienie zasad zachowania się podczas burzy, przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas letnich zabaw. Obserwujemy przyrodę wraz z nastaniem nowej pory roku, omawiamy to co się zmieniło.

Jedziemy na wakacje. Oswajamy emocje związane z zakończeniem etapu przedszkola i perspektywą podjęcia roli ucznia. Kształtujemy  poczucie bezpieczeństwa przez pokonywanie obaw przed tym, co nowe, m.in. poprzez poznawanie tego, co czeka dzieci po wakacjach (rozmowy o szkole). Kształtujemy postawę roztropnego i bezpiecznego zachowania podczas wakacji, m.in. korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, w polu, na wycieczce. Rozszerzamy wiedzę na temat regionów Polski, utrwalamy zasady bezpiecznych zabaw na powietrzu; utrwalamy numery alarmowe.

Maj

Na łące i nad stawem. Poznajemy nowe ekosystemy. Dowiadujemy się kto zamieszkuje staw i łąkę. Poznajemy roślinność charakterystyczną dla środowiska wodnego i łąki. Rozpoznajemy i nazywamy owady. Poznajemy roślinność i zwierzęta, które są pod ochroną.

Woda źródłem życia. Poznajemy właściwości wody. Eksperymentujemy z wodą. Odkrywamy, która woda jest najlepsza. Poznajemy znaczenie wody dla życia na Ziemi. Poznajemy obieg wody w przyrodzie.

Święto Mamy i Taty. Rozmawiamy na temat rodziców ( zawód, zainteresowania, obowiązki domowe, itp.). Dostrzegamy rolę rodziców w życiu każdego dziecka. Nazywamy członków rodziny, określamy stopień pokrewieństwa. Wykonujemy portrety naszych rodziców. Doskonalimy umiejętność rysowania linii prostych pionowych i poziomych, ukośnych i zaokrąglonych.

Dzieci lubią się bawić. Dostrzegamy różnice i podobieństwa w wyglądzie różnych ras, poszerzamy wiedzę o życiu ludzi w różnych miejscach na Ziemi. Rozmawiamy na temat praw dzieci na całym świecie. Utrwalamy znajomości tradycyjnych strojów i domów różnych narodów. Rozkładamy liczbę 10 na składniki, utrwalamy pojęcia oraz znaki : tyle samo, mniej o…, więcej o…. , dodawanie i odejmowanie, utrwalenia znaków +, -, >, <, =.

Kwiecień

Zwierzęta na wiejskim podwórku. Poznajemy zwierzęta mieszkające na wsi. Nazywamy ich młode oraz mieszkania. Dowiadujemy się co jedzą oraz w jaki sposób należy się nimi opiekować. Poznajemy produkty jakie dają nam zwierzęta np. mleko, wełna.

Dbamy o zdrowie. Dowiadujemy się w jaki sposób należy dbać o zdrowie oraz co to znaczy zdrowy tryb życia. Poznajemy pracę lekarza, pielęgniarki oraz dentysty. Nazywamy i rozróżniamy przybory niezbędne w zawodzie lekarza i dentysty. Poznajemy zdrowe produkty żywnościowe. Wiemy co to jest piramida żywieniowa.

Dbamy o Ziemię, naszą planetę. Rozmawiamy na temat potrzeby dbania o środowisko, w którym żyjemy. Dowiadujemy się dlaczego należy segregować odpady oraz co to jest recykling. Oglądamy globus (poznajemy kształt Ziemi), oglądamy mapy, albumy i encyklopedie ukazujące piękno naszej planety ( posługujemy się nazwami kontynentów). Globalnie czytanie wyrazów: Ziemia, planeta, papier, plastik. Wykorzystujemy np. gazety, kubeczki po jogurtach, kartony, płyty CD do zabaw i zajęć. Doskonalimy myślenie przyczynowo- skutkowe m.in. poprzez analizowanie historyjek obrazkowych.

Wiosna w ogródku. Posługujemy się nazwami wiosennych kwiatów, krzewów ( forsycja, lilak). Rozmawiamy na temat prac w ogrodzie ( czynności, nazwy narzędzi). Rozumiemy pożyteczną rolę niektórych stworzeń żyjących w ogrodzie. Wysłuchujemy głoski w na początku i na końcu wyrazów. Pracujemy w naszym ogrodzie przedszkolnym: siejemy, sadzimy, grabimy, kopiemy, podlewamy. Utrwalamy wiadomości o rozwoju roślin, nazywamy poszczególne części kwiatów, drzew.

 

 

Marzec

Cztery żywioły. Uczymy się doświadczać Świata, odkrywamy jego tajemnice. Poznajemy jego wytwory natury i kultury. Poznajemy cztery ziemskie żywioły. Prowadzimy doświadczenia i obserwacje związane z powietrzem, wodą, ogniem i ziemią. Poznajemy zagrożenia związane z żywiołami oraz ich dobrodziejstwa.

Przedwiośnie. Poznajemy cechy charakterystyczne przedwiośnia: marcowa pogoda, zmiany w przyrodzie, powroty ptaków, zmiany w przyrodzie. Uczymy się dostrzegać piękno budzącej się do życia przyrody. Uczymy się współdziałania w grupie rówieśniczej.

Wiosna, wiosenka. Rozmawiamy na temat oznak nowej pory roku. Dostrzegamy wokół siebie zmiany w świecie roślin i zwierząt ( pąki na drzewach i krzewach, ptaki, pierwsze owady, pierwsze kwiaty, itp.).  Siejemy, sadzimy kwiaty, warzywa, zioła do skrzynek i doniczek w kąciku przyrody. Robimy wspólnie Marzannę w celu uroczystego powitania wiosny. Wskazujemy różne obrazki, ale rozpoczynające się tą samą sylabą lub głoską.

Wkrótce Wielkanoc. Rozmawiamy na temat tradycji wielkanocnych. Utrwalamy strony ciała prawa- lewa oraz określanie położenia przedmiotów w przestrzeni. Rozwijamy umiejętność wyrażania muzyki ruchem, dostrzegamy tempo w muzyce.  Oglądamy obrazki- dzielimy nazwy przedmiotów na głoski, przeliczamy głoski w wyrazach. Uczestniczymy w przedszkolnym spotkaniu z okazji Wielkanocy, wspólne dzielenie się jajkiem.

 

Luty

 

Nasze ulubione bajki. Opowiadamy o swoich ulubionych bajkach, uzasadniamy swój wyboru, tworzymy ilustracje do bajek. Odgrywamy scenki z elementami dramy, z rekwizytami. Układamy własne bajki wykorzystując obrazki lub wymyślamy nowe zakończenia znanych bajek. Liczymy głoski w wyrazach, wyodrębniamy pierwszą i ostatnią głoską. Podejmujemy próby oceny bohaterów.

Urządzenia techniczne. Rozmawiamy na temat urządzeń elektrycznych ułatwiających życie i pracę człowieka. Poznajemy różne źródła energii ( wiatr, woda, słońce, węgiel). Wzbogacamy wiedzę o sposobach oszczędzania źródeł energii. Oglądamy zdjęcia urządzeń domowych dawniej i dziś. Wiemy, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych dostępnych w naszych domach.

Czyste powietrze wokół nas. Rozpoznawanie źródeł zanieczyszczenia powietrza. Zdobywanie informacji na temat smogu . Zwiększanie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, . zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na wdychanie dymu tytoniowego.

Więcej wiem, mniej choruję. Zwiększenie wiedzy na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny.Wykształcenie i utrwalenie nawyków higienicznych wśród dzieci. Zwiększenie wrażliwości dzieci na zachowania higieniczne w czasie swojej choroby i choroby innych. Zwiększenie wiedzy o zagrożeniach chorobami zakaźnymi w innych strefach klimatycznych i ich zapobieganie.

 

Styczeń

Witamy Nowy Rok. Kształtujemy pojęcia związane z czasem. Utrwalamy nazwy pór roku, miesięcy, dni. Rozumiemy stałe następstwa np. dnia i nocy. Wskazujemy rytmiczne następstwa dni i nocy, miesięcy, pór roku. Uczymy się odczytywania godziny na zegarze wskazówkowym. Kodujemy rytmy pór roku za pomocą kropek i cyfr. Rozumiemy określenia: tyle samo, po równo.

Wesoły karnawał. Przygotowujemy się do balu karnawałowego. Ozdabiamy salę przedszkolną, przebieramy się za postaci z bajek. Wykonujemy maski z papieru. Opowiadamy o swoich ulubionych bohaterach z bajek i baśni. Kształtujemy umiejętność porównywania elementów w zbiorze.

Zimą pomagamy zwierzętom. Uczymy się wrażliwości na świat przyrody, rozumiemy, że człowiek może i powinien dbać o środowisko, na przykład pomagać zimą zwierzętom. Opiekujemy się ptakami odwiedzającymi przedszkolny ogród. Utrwalamy nazwy ptaków, które odleciały do ciepłych krajów, zostały na zimę i przyleciały. Rozwijamy orientację w przestrzeni i na kartce papieru. Utrwalamy pojęcia: obok, w, pod, nad, na górze, na dole, z prawej strony kartki, z lewej strony kartki.

Święto Babci i Dziadka. Opowiadamy o swojej babci i dziadku. Dowiadujemy się co robią poszczególni członkowie rodziny. Występujemy dla babci i dziadka. Wskazujemy przedmioty większe i mniejsze od podanego. Poszerzamy zasób słownictwa o nazwy związane z rodziną. Rozwijamy umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi i wypowiadania się na określony temat.

Zimowe zabawy. Uczymy się okazywania życzliwości i pomagania innym. Poznajemy spoty zimowe i zabawy zimowe. Dostrzegamy konieczność bezpiecznej zabawy. Wzbogacamy słownictwo o nazwy związane ze sprzętem zimowym. Określamy właściwości śniegu. Doskonalimy umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

 

Grudzień

Rodzina. Rozmawiamy na temat rodziny, krewnych bliższych i dalszych. Nazywamy członków rodziny. Poznajemy zwyczaje i tradycje rodzinne. Bawimy się w dom. Utrwalamy pojęcia najstarszy, najmłodszy. Układamy przedmioty od największego do najmniejszego. Doskonalimy orientację w schemacie ciała.

W oczekiwaniu na święta. Rozmawiamy na temat tradycji bożonarodzeniowych w Polsce i na świecie. Wspólnie ubieramy choinkę w naszej sali, robimy ozdoby świąteczne, śpiewamy kolędy, układamy świąteczne życzenia dla rodziców, rodzeństwa. Utrwalamy kierunki ciała: prawa/ lewa strona. Bierzemy udział w ćwiczeniach słuchowych (wyodrębniamy zdania w wypowiedzi, układamy zdania z podanym wyrazem, układamy zdania do obrazka) oraz zabawach słownych ( szukanie przeciwstawnych słów np.: słodki -kwaśny, lekki- ciężki, zimny-gorący, itp.).

Nadeszła zima. Rozmawiamy na temat właściwości fizycznych śniegu. Obserwujemy drzewa i krzewy w zimowej szacie. Układamy zdania o zimie, tworzymy wspólną zimową opowieść. Uczestniczymy w zabawach rytmicznych ( wyklaskiwanie, wytupywanie, wygrywanie podanego rytmu). Słuchamy wierszy i piosenek o zimie.

 Listopad

Mój kraj. Rozmawiamy o symbolach narodowych: flaga, godło, hymn. Uczymy się hymnu narodowego oraz poszerzamy słownictwo o słowa związane z Polską. Nabywamy świadomość narodową: wiemy, że mówimy w języku polskim, jesteśmy Polakami, naszą ojczyzną jest Polska. Bierzemy udział w uroczystości przedszkolnej z okazji Święta Niepodległości. Oglądamy zdjęcia, albumy przedstawiające różne zakątki naszego kraju bogactwo roślin i zwierząt. Poznajemy historię Polski. Poznajemy inne kultury, uczymy się rozumienia różnic kulturowych i ich poszanowania oraz życzliwości dla wszystkich ludzi. Rozwijamy orientację przestrzenną, koordynację wzrokowo- ruchową, orientacje na kartce papieru i utrwalamy określenia: na górze, na dole, z lewej strony, z prawej strony.

Wszyscy mają domy. Rozumiemy pojęcie dom rodzinny, globalne czytanie wyrazu „dom”. Utrwalamy znajomość własnego adresu zamieszkania. Rozmawiamy na temat domów zwierząt leśnych, ptaków. Nazywamy pomieszczenia, sprzęty, meble znajdujące się w naszych mieszkaniach. Dobieramy obrazki, których nazwy się rymują. Używamy określeń: nad, z lewej/prawej strony. Bierzemy udział w zabawach matematycznych z wykorzystaniem figur geometrycznych.

Wieje i pada. Uczymy się rozumienia istoty różnorodnych zjawisk atmosferycznych, charakterystycznych dla danej pory roku, rozumienia, że prawa natury trzeba szanować , trzeba umieć sobie z nimi radzić przez to, że ubieramy się stosownie do pogody, i jak unikać zagrożeń na przykład podczas ulewnego deszczu lub silnego wiatru. Rozwijamy umiejętność logicznego myślenia i łączenia przyczyny ze skutkiem poprzez układanie historyjki obrazkowej, określanie konsekwencji ubierania się nieadekwatnie do pogody i pory roku.

Jestem bezpieczny. Rozmawiamy na temat bezpiecznych zachowań w codziennym życiu     ( nie rozmawiamy z nieznajomymi, nie dotykamy obcych zwierząt, nie bawimy się zapałkami, itp.). Utrwalamy wiadomości na temat pracy policjanta, strażaka, ratownika oraz numerów alarmowych. Wyróżniamy głoski w nagłosie ( pierwsza głoska). Używamy określeń: krótki, długi, szeroki, wąski, wysoki, niski.

 Październik

Jesień daje nam owoce. Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią i wiążemy te zmiany z aktualną porą roku. Rozpoznajemy i nazywamy owoce. Rozumiemy znaczenie spożywania owoców dla zdrowia. Zachęcamy do zjadania surowych owoców jako źródła witamin. Zapoznajemy się z nazwami i wyglądem kilku drzew liściastych; zwracamy uwagę na kształt liści i nasion. Uczymy się odróżniania kształtów okrągłych od podłużnych, rozumiemy określenie- owalny. Rozumiemy pojęcie liczby trzy. Doskonalimy umiejętność dodawania poprzez manipulowanie przedmiotami.

Jesienne krajobrazy. Posługujemy się nazwami drzew (kasztanowiec, dąb, brzoza, klon, lipa), oglądamy liście, korę, owoce niektórych drzew, robimy bukiety z liści. Przeliczamy kasztany, żołędzie, orzechy- używamy liczebników głównych i porządkowych. Rozmawiamy na temat czym różni się park od lasu, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie jesienią, jakie dary daje nam jesień. Poszerzamy swoją wiedzę na temat odlotów ptaków, przygotowań zwierząt do zimy. Rozmawiamy na temat grzybów, wiemy, że istnieją grzyby trujące, osłuchujemy się z nazwami grzybów. Używamy pojęć najwięcej, najmniej oraz określeń prawa ręka, lewa ręka. ( temat realizowany przez 2 tygodnie).

Wisła- królowa polskich rzek. Poznajemy wiersze, bajki, legendy, piosenki dotyczące Wisły. Dowiadujemy się skąd wypływa, przez jakie miasta płynie, gdzie kończy swój bieg. Potrafimy wskazać na mapie Polski rzekę Wisłę. Rozmawiamy na temat roślin i zwierząt żyjących w pobliżu rzek. Oglądamy zdjęcia i filmy okazujące piękno rzeki Wisły.

Ruch drogowy. Poznajemy niektóre znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Utrwalamy znajomość zasad ruchu drogowego. Dostrzegamy sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu na drodze. Nazywamy środki transportu miejskiego. Doskonalimy orientację w schemacie własnego ciała- prawa/lewa strona.

 Wrzesień

Minęły wakacje. Wspominamy wakacyjne przygód. Odszukujemy na mapie Świata miejsca, które odwiedziliśmy. Kształtujemy pojęcie czasu, przyswajamy określenia teraz, wczoraj, jutro. Budujemy tożsamość indywidualną i grupową. Budujemy poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje działania. Rozwijamy umiejętność grupowania przedmiotów według określonej cechy, porównujemy długość elementów z użyciem określeń: długie, krótkie, dłuższe, krótsze, takie same. Porównujemy liczebność zbiorów z użyciem określeń: mnie,j więcej, tyle samo, o jeden więcej, o jeden mniej.

Moja grupa. Bierzemy udział w zabawach integracyjnych z całą grupą. Rozmawiamy na temat pozytywnych i negatywnych zachowań wobec innych, na temat bezpieczeństwa podczas pobytu w budynku przedszkolnym oraz ogrodzie. Tworzymy „Kodeks grupy III”. Wyodrębniamy wyrazy w krótkich zdaniach ( przeliczamy wyrazy i odzwierciedlamy ich liczbę poprzez układanie liczmanów). Układamy historyjki obrazkowe, opowiadamy je, używamy określeń: najpierw, potem, później, na końcu.

W moim mieście. Odszukujemy Warszawę na mapie Polski. Poznajemy budowle i pojazdy charakterystyczne dla miasta. Dostrzegamy różnice pomiędzy krajobrazem miejskim i wiejskim. Omawiamy wygląd swojego pokoju. Utrwalamy swój adres zamieszkania. Poznajemy znaki i symbole. Utrwalamy orientację przestrzenną, używamy określeń: nad, pod, obok, pomiędzy, na, w prawo, w lewo.

Przyszła jesień. Rozmawiamy na temat zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla jesieni            ( pogoda, odloty ptaków, dary jesieni). Utrwalamy nazwy czterech pór roku. Wzbogacamy kącik przyrody o dary jesieni zbierane podczas spacerów z rodzicami. Określamy położenie przedmiotów w przestrzeni :na, pod, za, przed, w, obok, zaczynamy używać określeń z prawej, z lewej strony.