Przedszkole nr 2 w Warszawie

Dyżur wakacyjny 2023

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

W miesiącach lipcu i sierpniu 2023 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola.

Zapisy na dyżur wakacyjny będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.
Nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w IV turnusie 14-31 sierpnia 2023r.  
Szczegółowe informacje na temat terminów dyżurów, zasad zapisów oraz harmonogram są dostępne na stronie Serwisu Biura Edukacji
https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne