Badanie edukacyjne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2018

Sprawozdanie z badania edukacyjnego „Jak rodzice wspierają rozwój swoich dzieci?” przeprowadzonego w roku szkolnym 2017-2018 w Przedszkolu nr 2

 

 

Celem badania było uzyskanie informacji w jaki sposób rodzice wspierają rozwój swoich dzieci. Badanie ankietowe przeprowadzone zostało wśród rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Wpłynęło 35 ankiet od rodziców, na podstawie których dokonano analizy rozpatrywanego zagadnienia.

Zebrane informacje pozwolą nauczycielom na lepsze dostosowanie działań edukacyjnych  prowadzonych w przedszkolu, odpowiednio do potrzeb i  możliwości wychowanków.

 

 

Analiza ankiet

 

 • Co dla Państwa jest ważne w wychowywaniu Waszego dziecka?

 

71% ankietowanych  stwierdziło, że w wychowaniu ich dziecka ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa, 69% uważało, że rozwijanie zainteresowań. Przekazywanie dobrych wzorców i bycie konsekwentnym to odpowiedzi, które otrzymały po 60%. Natomiast rozwój edukacyjny i wspólną zabawę zdeklarowało 46% badanych. Po 3% otrzymały odpowiedzi inne, a w tym:

- motywacja do samodzielności i kreatywności

- rozwój emocjonalny

- integracja w grupie

- akceptacja odmienności

- zdrowy tryb życia

- wychowywanie wewnątrzsterowne

- kontakt z wychowawcą

- dużo ruchu na świeżym powietrzu

- wspaniały nauczyciel

- umacnianie automotywacji.

 

 

 

 

 • Ulubione zabawy, zajęcia Państwa dziecka?

 

Ilość odpowiedzi

Ulubione zabawy, zajęcia

8

Czytanie książek.

7

Układanie puzzli.

7

Jazda na rowerze.

6

Jazda na hulajnodze.

6

Gry planszowe.

5

Układanie klocków.

5

Gra w piłkę.

4

Aktywne spędzanie czasu na dworze.

4

Malowanie farbami.

3

Pływanie.

3

Zabawy w piaskownicy.

2

Spędzanie czasu na placu zabaw.

2

Spędzanie czasu z dziećmi na podwórku.

2

Zajęcia plastyczne.

2

Rysowanie.

2

Kolorowanie.

2

Warsztaty tematyczne.

2

Rozwiązywanie zadań.

2

Zabawy samochodzikami.

2

Zabawy lalkami.

2

Zajęcia rytmiczne.

1

Poranna gimnastyka.

1

Zabawy ruchowe.

1

Zabawy na torze przeszkód.

1

Zabawy z rodzicami

1

Wyklejanie.

1

Pisanie.

1

Budowanie torów wyścigowych.

1

Zabawy  konstrukcyjne.

1

Zabawy ciastoliną.

1

Gry komputerowe.

1

Zgadywanki.

1

Rozwiązywanie zagadek.

1

Odgrywanie ról.

1

Zabawy ze strażakiem Samem.

1

Oglądanie bajek.

 • Jakie uzdolnienia posiada pańskie dziecko?

 

23% ankietowanych uważało, że ich dziecko ładnie śpiewa. Nie wiele mniej bo 20% deklarowało, że ładnie rysuje. 9% badanych podło, że ich dziecko jest ruchliwe, ma dobrą pamięć, oraz ma duże poczucie humoru. Wśród ankietowanych 6% twierdziło, że ich dziecko ma słuch i zdolności muzyczne, taneczne, manualne, matematyczne, konstrukcyjne, społeczne, sztuki walki. Najmniej respondentów 3% wskazało, że ich pociechy mają poczucie rytmu, pływają, są sprawne ruchowo, tworzą teksty piosenek do znanych melodii, ładnie rysują, kolorują, mają bogaty zasób słownictwa, zdolności społeczne, plastyczne, opowiadają wymyślone historie. Jedna osoba uważała, że jest to zbyt wczesny etap rozwoju, by to ocenić.

 

 

 • Jakie zainteresowania chcieliby Państwo rozwijać u swoich dzieci?

 

Ilość odpowiedzi

Zainteresowania

6

Muzyczne.

5

Języki obce.

4

Przyrodnicze.

4

Sport.

3

Plastyczne.

3

Kreatywność.

3

Muzyka.

3

Czytanie.

2

Zdolności analityczne.

2

Rysunek.

2

Śpiewanie.

2

Zabawy ruchowe.

2

Sztuki walki.

2

Pływanie.

2

Chęć poznawanie nowych rzeczy.

2

Taniec.

2

Praca w grupie.

1

Tylko to, co ciekawi dziecko, a jest tego dużo.

1

Warsztaty z budowaniem klocków lego.

1

Taniec.

1

Artystyczne (teatr, improwizacja, malowanie).

1

Gry planszowe.

1

Chęć poznawania nowych rzeczy.

1

Sztuka.

1

Zajęcia z logopedą.

1

Rozwijanie wyobraźni.

1

Piłka nożna.

1

Matematyka.

1

Wszystko w celu poznania mocnych stron

 

Jak wynika z powyższej tabeli rodzice chcieliby rozwijać u swoich dzieci zainteresowania muzyczne, na drugim miejscu języki obce i zainteresowania przyrodnicze . Dla 9% badanych duże znaczenie ma kreatywność, czytanie i zainteresowania plastyczne. Niewielki procent rodziców chce rozwijać u swoich dzieci zainteresowanie piłką nożną, grą planszową oraz pobudzać wyobraźnię.

 

 

 • Czy Państwa dziecko ma potrzeby, które wymagają indywidualnego podejścia?

 

28 respondentów powiedziało, że tak, natomiast 7 stwierdziło, że ich dziecko nie ma takich potrzeb. Wśród osób, które odpowiedziały twierdząco znalazły się odpowiedzi takie jak:

- potrzeba wyciszenia

- motywacja do kreatywności

- praca z logopedą

- pilnowanie aby dziecko zjadło

- pokonywanie nieśmiałości

- zajęcia w grupie

- przytulanie

-  odpowiednie serwowanie jedzenia ( produkty osobno i bez sosów).

 

 

Wyniki analizy ankiet.

 

Analiza zebranych informacji prowadzi do wniosku, że rodzice wspierają rozwój dzieci.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, bycie konsekwentnym i rozwijanie ich zainteresowań,  to zdaniem rodziców ważne aspekty w wychowaniu.

60% rodziców podkreśla rolę przekazywania dzieciom dobrych wzorów, a 46% badanych stawia na rozwój edukacyjny.

Ulubione zabawy i zajęcia dziecięce to zdaniem ankietowanych: jazda na rowerze, hulajnodze, czytanie książeczek, układanie puzzli, gra w piłkę , malowanie, rysowanie, układanie klocków, gry planszowe, pływanie, spędzanie czasu na placu zabaw, zabawy lalkami i samochodzikami. Nieliczne dzieci lubią gry komputerowe, bajki, zabawy ciastoliną, zabawy z odgrywaniem ról i rozwiązywanie zagadek.

Rodzice dostrzegają uzdolnienia u swoich dzieci i zazwyczaj są to: uzdolnienia muzyczne, śpiewanie, sprawność ruchowa, zdolności plastyczne, matematyczne, manualne, językowe. Języki obce to zainteresowania, które ankietowani wymieniają najczęściej i które chcieliby rozwijać u swoich dzieci. Zabawy z muzyką, taniec, zajęcia przyrodnicze, sportowe są równie często wymieniane wśród rodziców. Niewielki procent (3%) badanych, podaje, że chcieliby u swoich dzieci rozwijać zdolności matematyczne i analityczne, kreatywność i wyobraźnię. Ponad (80%) rodziców twierdzi, że ich dziecko nie ma szczególnych potrzeb, wymagających indywidualnego podejścia. Pozostali (20%) odpowiedzieli twierdząco i wskazali na potrzeby takie jak: potrzeba wyciszenia, przytulania i serwowania jedzenia osobno ( bez łączenia produktów).

 

 

 

Pomoc rodzicielska to nieodłączny element wspomagający rozwój dziecka. To rodzice stwarzają atmosferę sprzyjającą rozwojowi dziecka, zmianom jego zachowania i kształtowania osobowości. W każdej sytuacji wychowawczej,  w centrum zainteresowania powinno być dziecko, ukierunkowanie na uczenie się poprzez poznawanie, odkrywanie i zdobywanie nowych doświadczeń. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest wspieranie dziecka, tak aby w przyszłości było zdolne do samodzielnego podejmowania wyzwań. Należy jednak pamiętać, że dziecko posiada autonomię,  własną osobowość i należy je traktować podmiotowo. Zapisując dziecko na zajęcia dodatkowe, dostarczając mu nowych bodźców i doświadczeń, należy brać pod  uwagę  potrzeby dziecka, a także jego naturalne predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia i możliwości. Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, poprzez realizację wielu działań edukacyjnych i wychowawczych.

Wyniki analizy ankiet posłużą do doskonalenia jakości pracy przedszkola.

 

 

 • Wnioski i rekomendacje.

 

 • Kontynuowanie działań zmierzających do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych rodziny i przedszkola.
 • W dalszym ciągu diagnozowanie potrzeb dzieci zmierzające do rozpoznawania zainteresowań i uzdolnień zgodnie z naturalnymi predyspozycjami.
 • Organizowanie zabaw i zajęć rozwijających umiejętności dzieci dostosowane do możliwości poprzez, badanie, odkrywanie, doświadczanie.
 • Zapoznanie rodziców z wynikami przeprowadzonego badania edukacyjnego.

 

Zespół do badań edukacyjnych:

Dominika Sobolewska

Maria Boratyńska

Agnieszka Gut