Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku 18 maja organizujemy zajęcia opiekuńcze w przedszkolu, dla dzieci zgłoszonych w deklaracjach. Przedszkole będzie czynne w godzinach od 7:00 do 17:00.

Na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEN opracowane zostały w naszym przedszkolu procedury bezpieczeństwa na czas zagrożenia epidemicznego. Procedury bezpieczeństwa dostępne będą w przedsionku przedszkola i na naszej stronie internetowej. Rodzice, którzy zdecydowali się posyłać dziecko do przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z procedurami i bezwzględnego ich przestrzegania.

W związku z wytycznymi wymienionych powyżej organów rodzice nie będą mogli wchodzić do szatni przedszkola. Została wyznaczona bezpieczna strefa, z której dzieci będą przyjmowane od rodziców przez wyznaczonych pracowników przedszkola. Taka sama procedura będzie stosowana przy odbiorze dzieci z przedszkola, zarówno z budynku jak i z ogrodu. Bezpieczną strefę stanowi u nas wiatrołap, w którym będzie mógł przebywać tylko jeden rodzic i dziecko, pozostali rodzice będą oczekiwać na wejście do przedszkola na zewnątrz zachowując bezpieczną odległość. W wiatrołapie dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk.

W naszym przedszkolu będzie kontynuowane zdalne nauczanie.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin oraz pracowników, do przedszkola mogą być przyprowadzanie tylko zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Do przedszkola dziecko nie będzie mogło przynosić żadnych przedmiotów i zabawek. Dziecko po wejściu do przedszkola będzie miało każdorazowo mierzoną temperaturę. W związku z tym proszę o obligatoryjne podpisanie zgody na bezdotykowe mierzenie temperatury u dziecka i zostawienie pracownikowi przedszkola przyjmującego dziecko. Wszystkie procedury i oświadczenia zamieszczone będą na stronie internetowej przedszkola

Przedszkole zapewni dzieciom 3 posiłki dziennie, o stałych godzinach. Pora posiłków pozostaje bez zmian. Dzieci będą przebywały w dwóch salach ze swoimi Paniami. Do dyspozycji dzieci będą tylko zabawki, które są łatwe do dezynfekcji. Ze względów bezpieczeństwa, podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym, poszczególne grupy przebywać będą w wyznaczonych strefach.

Spełnienie wymogów sanitarnych dla nas wszystkich jest bardzo ważne, ale najważniejsze jest samopoczucie dzieci, którym może być trudno przystosować się do nowych zasad i po dłuższej przerwie od przedszkola. Warto, abyście Państwo przygotowali swoje dziecko na powrót do przedszkola, poprzez spokojne opowiedzenie dzieciom o nowych zasadach funkcjonowania przedszkola.

Proszę o wyrozumiałość i odpowiedzialne stosowanie się do wszystkich procedur, tego wymaga od nas nowa rzeczywistość, w której wszyscy musimy nauczyć się funkcjonować.

W przypadku zmiany Państwa numerów telefonów, proszę o aktualizację i przekazanie nauczycielom za pośrednictwem pracownika przedszkola przyjmującego dziecko lub telefonicznie.

                                                                                  Z poważaniem

                                                                                  Marzena Kisiel-

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Warszawie