Oddział I- "Słoneczka"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

(Food) Jedzenie.

Słownictwo: a banana, an apple, watermelon, grapes, hungry

Piosenka:

Are you hungry?
Yes, I am.
Are you hungry?
Yes, I am.
Mmm…a banana!   Yum, yum….

Are you hungry?
Yes, I am.
Are you hungry?
Yes, I am.
Mmm…an apple!   Yum, yum…

Are you hungry?
Yes, I am.
Are you hungry?
Yes, I am.
Mmm…grapes!     Yum, yum…

Are you hungry?
Yes, I am.
Are you hungry?
Yes, I am.
Mmm…watermelon!     Yum, yum…
I’m full!

 

 

 

 

 

(Counting) Liczenie od 1 do 10.

Słownictwo: fingers, toes, hand,  liczebniki od 1 do 10.

Piosenka:

How many fingers on one hand?
How many fingers on one hand?
How many fingers on one hand?
Let’s all count together.

1, 2, 3, 4, 5
How many fingers on two hands?
How many fingers on two hands?
How many fingers on two hands?
Let’s all count together.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Clap clap clap your hands.
Clap clap clap your hands.
Clap clap clap your hands.
Clap your hands with me.

Let’s count our toes.

How many toes on one foot?
How many toes on one foot?
How many toes on one foot?
Let’s all count together.

1, 2, 3, 4, 5
How many toes on two feet?
How many toes on two feet?
How many toes on two feet?
Let’s all count together.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Stomp stomp stomp your feet.
Stomp stomp