Oddział III "Motylki"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Nazywa po angielsku wybrane części garderoby.

Rozpoznaje różne ubrania na rysunkach.

Posługuje się słownictwem związanym z pogodą.

Zna kolejność i nazwy pór roku oraz ich cechy charakterystyczne.

Rysuje swoje ulubione ubrania.

Koloruje obrazki według własnego pomysłu lub zgodnie z podanym kodem kolorystycznym.

Dobiera ubrania do właściwych warunków atmosferycznych.

Liczy wskazane elementy.

Ustala, jakich elementów brakuje na rysunkach. .

Powtarza rytuały związane z tokiem zajęć.

Odpowiada na pytania nauczyciela, wykorzystując proste zwroty w języku angielskim lub używając języka polskiego.

Reaguje na polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim.

Rozumie historyjkę opowiadaną z wykorzystaniem obrazków.

Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem.

Wykonuje rymowankę.

Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi i przestrzega ustalonych reguł.

Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych i grach dydaktycznych.

 

Słownictwo:

sunny, rainy, snowy, cloudy, windy, hot, cold, foggy, t-shirt, trousers, jumper, shoes, socks, hat, skirt, coat, shorts, dress, sandals, mittens, jacket, scarf

 

Słowmictwo bierne:

What’s this?, They are, I’m wearing…, Put on, Take off, What are you wearing, What colour are your…, What do you wear when it’s…

 

Put on your shoes

Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your jacket, your jacket, your jacket.
Put on your jacket, your jacket, your jacket.
Put on your jacket.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your scarf, your scarf, your scarf.
Put on your scarf, your scarf, your scarf.
Put on your scarf.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your hat, your hat, your hat.
Put on your hat, your hat, your hat.
Put on your hat.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your shoes.
Your jacket.
Your scarf.
And your hat.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.