Słoneczka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Co poznam po smaku, zapachu lub kształcie? Rozróżniamy i nazywamy popularne owoce i warzywa. Poznajemy owoce i warzywa różnymi zmysłami. Segregujemy elementy i przeliczamy w dostępnym zakresie. Poznajemy pojęcia: wysoki – niski. Ćwiczymy samodzielność. Segregujemy warzywa ze względu na kształt. Poznajemy znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia. Uczymy się właściwego zachowania przy stole.

Do czego są potrzebne koła? Poznajemy koła i wyróżniamy je spośród innych kształtów. Doskonalimy orientację  i spostrzegawczość. Słuchamy opowiadania i wypowiadamy się na jego temat. Nazywamy pojazdy uprzywilejowane. Dowiadujemy się, do kogo zwrócić się o pomoc w razie wypadku. Poznajemy numer alarmowy. Uczymy się  bezpiecznego poruszania po drogach.

Jakie są kolory jesieni? Uczymy się dostrzegać piękno przyrody i właściwie się do niej odnosić. Uczymy się wiersza na pamięć. Odróżniamy drzewa iglaste od liściastych. Rozpoznajemy po owocach i liściach kasztanowca i jarzębinę. Starannie wykonujemy prace plastyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.