Motylki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców). Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej. Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka. Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami). Kształtowanie aspektu liczby naturalnej. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.

 

Październik

Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia. Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu. Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników). Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu.

 

Liście malowane, pod drzewami rozsypane

Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze. Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej. Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną. Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania. Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.

 

Las szumi jesiennie, już robi się sennie

Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami). Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole. Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej. Rozwijanie rozumowania drogą analogii. Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy).