Jesteś tutaj: Start / Motylki-„0”

Motylki-„0”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Język angielski Unit 2- Super Heroes

Unit 2 Me and my two apples

Sekcja

Temat lekcji

Śłownictwo

Struktury językowe

Umiejętności językowe

Materiały

Lesson 1

A hungry rat.

10. Poznajemy nazwy darów jesieni i śpiewamy piosenkę.

apple, pear, plum, pumpkin, carrot, leaf

 

W ramach przygotowania do nauki języka obcego dziecko:

śpiewa w grupie piosenkę,

powtarza wyrazy,

wskazuje ilustracje pasujące do nagrania,

nazywa dary jesieni.

 

Podręcznik s. 22, 23

 

Karty obrazkowe

Karty wyrazowe

Lesson 2 My apple!

11. Słuchamy historyjki.

apple, pear, plum, pumpkin, carrot, leaf

Thank you.

W ramach przygotowania do nauki języka obcego dziecko:

rozumie ogólny sens historyjki wspartej ilustracjami,

wskazuje ilustracje pasujące do nagrania.

 

 

Podręcznik s. 24, 25

Karty obrazkowe z historyjką

Film animowany do historyki

Lesson 3

It’s for you.

12. Przedstawiamy sceny z historyjki.

apple, pear, plum, pumpkin, carrot, leaf

It’s for you.

W ramach przygotowania do nauki języka obcego dziecko:

wskazuje ilustracje pasujące do nagrania,

używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla zabawy w przedstawianie wydarzeń z historyjki,

nazywa dary jesieni.

 

Podręcznik s. 26, 27

 

 

Lesson 4

Show me the numbers.

13. Poznajemy liczby od 1 do 10. Śpiewamy piosenkę.

Numbers 1–10

 

W ramach przygotowania do nauki języka obcego dziecko:

 powtarza liczby od 1 do 10,

śpiewa w grupie piosenkę,

liczy w ramach 10 elementy na ilustracji.

Podręcznik s. 28, 29

Karty obrazkowe Karty wyrazowe

Lesson 5

A pear, please.

14. Bawimy się i nazywamy dary jesieni.

apple, pear, plum, pumpkin, carrot, leaf

I’m a … .

W ramach przygotowania do nauki języka obcego dziecko:

rozumie ogólny sens dialogów wspartych ilustracjami,

używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla zabawy.

 

 

Podręcznik s. 30

Lesson 6

Pumpkin Day.

15.Organizujemy dzień dyniowego ciasta.

pumpkin pie

It’s for you.

Thank you.

W ramach przygotowania do nauki języka obcego dziecko:

rozumie ogólny sens dialogów wspartych ilustracjami,

używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla zabawy.

 

Podręcznik s. 31

Lesson 7

Let’s do it again!

16. Powtarzamy wiadomości z rozdziału Me and my apples.

Powtórzenie słownictwa z rozdziału 2.

Powtórzenie struktur językowych z rozdziału 2.

W ramach przygotowania do nauki języka obcego dziecko:

rozumie ogólny sens nagrania wspartego ilustracjami,

powtarza w grupie rymowankę,

używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla zabawy.

Podręcznik s. 32, 33, 34, 35

 

 

 

25 października 2020

Ciekawe artykuły

 

Zachęcamy do poczytania artykułów znajdujących się na stronie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 12 w Warszawie

https://www.ppp12.waw.pl/wiedza/

25 października 2020

Istrumentalizacja utworu Levan Polka

16 września 2020